M51 FöretagetTelefonbokenArbetsbokenOrdbokenDemoprogramSupport


Beskrivning av Arbetsboken

Tidsregistrering

Överst i din äppelmeny hamnar ditt stämpelur.

meny.jpg (28470 bytes)

I menyn och dess undermenyer väljer du vilken kund, vilket projekt och vilken aktivitet du skall börja arbeta med.

Förutom ovanstående metod finns det två andra metoder att registrera start av nytt arbetspass – bl.a. med hjälp av snabbkommando – allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att hitta en metod som passar ditt arbetssätt.Föra in utlägg

Förutom att lägga in tider kan du även föra in utlägg i Arbetsboken. Du får då upp ett fönster där du kan föra in utlägget.

registrerabud.jpg (30316 bytes)Analys av nedlagt arbete

I Arbetsboken är det lätt att se vad man gjort de senaste dagarna eller hur mycket tid alla på kontoret lade ner på ett projekt under en viss tid. Alla inregistrerade tider visas i fönstret Arbetsöversikt.

I arbetsöversikten kan man ställa in olika urvalskriterier på person, kund, projekt, aktivitet och tidsperiod. Du kan ändra eller lägga till registrerade tider, t.ex. om du glömde registrera lunchen eller skall lägga till ett möte du varit på innan du kom till kontoret.

arbetsoversikt.jpg (149565 bytes)

I de olika summeringsrutorna ser du hur mycket tid som lagts ned totalt på olika typer av arbeten.

De uppgifter som du tagit fram i arbetsöversikten kan du sedan klippa ut eller exportera till andra program för efterbearbetning, t.ex. fakturering.

Kontakt: webmaster@dromeda.se Denna sida senast ändrad 31 aug 2011.