M51 FöretagetTelefonbokenArbetsbokenOrdbokenDemoprogramSupportMarknadens i särklass snabbaste och mest lättanvända tidredovisningsprogram!

Nu för OS X.    Beställ här!


Har du någonsin tittat i din almanacka och försökt komma ihåg hur mycket tid du la ner på olika projekt dagen före?

Det beror troligen på att det system som du nu använder för att registrera tider är för klumpigt, kräver för stort avbrott i arbetet eller liknande. Med Arbetsboken får du ett flertal sätt att registrera in arbetspass som dels stör så lite som möjligt och dels är förlåtande så att man alltid i efterhand enkelt kan åtgärda en bortglömd registrering.

Arbetsboken är ett tidsredovisningssystem för reklamare, konsulter, jurister och andra som tar betalt för sin tid. I programmet registreras enkelt pågående aktiviteter och man har sedan stora möjligheter att ta fram statistik och efterbearbeta tiderna. Eftersom systemet är anpassat för att användas av flera personer i nätverk är det enkelt att ta fram underlag för såväl fakturering som löner, även i komplexa projekt.

Med Arbetsboken får du:

  • En noggrann specifikation över vad du gjort.
  • Bättre underlag för fakturering/lön/offerter m.m. Även bra för att kontrollera lönsamheten vid projekt som har fast pris.
  • Bättre överblick över hur mycket som är upparbetat i olika projekt.
  • Mindre administrativ tid - mer tid blir fakturerbar.

Med Arbetsboken kan du:

  • Enkelt byta till ny aktivitet på flera sätt.
  • Enkelt få statistik och rapporter som är tydliga och lätta att förstå.
  • Enkelt söka på kund eller på projektnamn.
  • Enkelt registrera utlägg och bud.
  • Arbeta flera personer i nätverk.Kontakt: webmaster@dromeda.se

Denna sida senast ändrad 31 aug 2011.